ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА – В ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

103

Структурні підрозділи облдержадміністрації активно працюють над розробкою проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року.

У рамках цієї роботи під керівництвом директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Елли Слепян відбулося чергове засідання робочої підгрупи «Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва».

Для більш ефективної роботи у складі цієї робочої підгрупи було вирішено створити чотири фокус-групи за такими напрямами: «Удосконалення системи надання адміністративних послуг»; «Сприяння самозайнятості в сільській місцевості (у т.ч. розвиток агротуризму)»; «Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва»; «Сприяння просуванню продукції товаровиробників області».

У ході засідання відповідальні особи по кожній  фокус-групі поінформували про рішення та завдання, які будуть першочергово опрацьовуватись.

Крім того, обговорено та затверджено оперативний план робочої підгрупи «Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва».  Зокрема, до 15 травня заплановано здійснити аналіз упровадження попередньої стратегії, основних тенденцій розвитку сфери малого й середнього підприємництва; визначити проблеми, що перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва;  визначити можливості щодо подальшого розвитку малого й середнього підприємництва.

Надалі будуть визначені операційні цілі та завдання Стратегії, проведено SWOT – аналіз сфери малого й середнього підприємництва з метою виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, на основі яких будуть вироблені пропозиції.  Напрацьований проект документа буде винесено на громадські слухання.