До уваги зацікавлених осіб !

03564

З метою реалізації заходу Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 26 (зі змінами), Запорізькою обласною державною адміністрацією оголошується КОНКУРС для суб’єктів малого і середнього підприємництва СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СФЕРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ АГРОТУРИЗМ) під реалізацію бізнес-планів на зворотній основі.*

МЕТОЮ КОНКУРСУ Є надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва Запорізької області для забезпечення розвитку сільськогосподарської сфери (у тому числі арготуризм).

ОБСЯГ Фінансової підтримки:

Фінансова підтримка надається Учасникам – переможцям Конкурсу на платній та зворотній основі.

Сума коштів фінансової підтримки з обласного бюджету надається у розмірі до 100 000 гривень включно на строк до одного року.

Сума коштів фінансової підтримки не може перевищувати 50 % від загальної вартості бізнес-плану.

Розмір плати за користування фінансовою підтримкою складає 12 % на рік або 1 % щомісяця від суми коштів наданої фінансової підтримки.

При визначенні розміру фінансової підтримки враховуються:

пріоритетність бізнес-плану для регіонального розвитку;

потреба у фінансово-кредитних ресурсах бізнес-плану;

платоспроможність Учасника та вартість бізнес-плану;

термін окупності бізнес-плану.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Проведення Конкурсу заплановано на липень-серпень 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний 164, адмінбудівля облдержадміністрації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВО ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ:

Право: У конкурсі мають право брати участь суб’єкти малого і середнього підприємництва, які здійснюють виробничу діяльність, місцезнаходженням яких є Запорізька область, та які відповідають таким критеріям:

1) є ініціатором реалізації бізнес-плану, спрямованого на:

розвиток територій Запорізької області;

створення додаткових робочих місць;

2) здійснюють незбиткову діяльність за останні два роки;

3) не мають заборгованості за наданими банками або іншими фінансово-кредитними організаціями кредитами та з виплати заробітної плати.

Розвиток територій Запорізької області може здійснюватися за одним із напрямів:

впровадження інноваційних технологій;

виробництво товарів народного споживання;

впровадження енергозберігаючих технологій;

впровадження екологічночистих технологій.

Обмеження: Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Умови проведення конкурсу:

Конкурс проводиться Конкурсною комісією з відбору бізнес-планів     суб’єктів малого і середнього підприємництва сільськогосподарської сфери (у тому числі агротуризм) далі – Конкурсна комісія, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.06.2016 № 359.

Конкурс проводиться, якщо до участі у ньому подали заявки не менше двох Учасників. У разі відсутності претендентів на участь у Конкурсі або у разі подання документів тільки одним суб’єктом господарювання, Конкурс  вважається таким, що не відбувся та оголошується повторно.

Конкурсна комісія проводить Конкурс та визначає переможців Конкурсу, що затверджується протоколом, або зазначає у протокольному рішенні обґрунтовану відмову.

За результатами Конкурсу визначається не менше двох переможців Конкурсу.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у Конкурсі в електронному та паперовому вигляді:

Від імені суб’єкта підприємницької діяльності необхідно подати до Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» наступні документи:

1) заяву – анкету на участь у конкурсі бізнес-планів суб’єктів малого і середнього підприємництва сільськогосподарської сфери (у тому числі агро туризм) на зворотній основі, додається (додаток 1);

2) загальну інформацію про бізнес-план за формою, що додається (додаток 2);

3) бізнес-план, підготовлений відповідно до орієнтовної структури, зазначеної у додатку 3;

4) копії фінансової звітності за два останні роки та звіт про фінансові результати за останній звітний  період, у тому числі для:

юридичної особи – Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма № 1 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

юридичної особи, що відноситься до суб’єкта малого підприємництва – Баланс (форма № 1-м або 1-мс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-м або 2-мс) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (для тих, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства), складені за формою згідно з додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25);

фізичної особи-підприємця – фінансовий звіт (або податкову декларацію) відповідно до обраної системи оподаткування.

КІНЦЕВА ДАТА ПОДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 22.07.2016.

 ПОШТОВА, ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ:

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», вул. Незалежної України, буд. 90, офіс 27, Вознесенівський район, м. Запоріжжя, 69057, телефони: /061/ 213-04-57         /061/ 213-04-62, rfpp.zp@gmail.com.

СПОСІБ Інформування учасників конкурсу про результати Конкурсу:

Кожному Учаснику, щодо якого прийнято рішення на засіданні Конкурсної комісії надається (надсилається) витяг із протокольного рішення.

* Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.04.2016 № 157 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва сільськосподарської сфери (у тому числі агротуризм) під реалізацію бізнес-планів на зворотній основі» (реєстрація в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області від 05.05.2016 № 11/1735) знаходиться на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Нормативно – правова база» підрозділ «Розпорядження голови облдержадміністрації»http://www.zoda.gov.ua/article/85/rozporyadzhennya-golovi-oblderzhadministratsiji.html?page=13.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3