Розпочав роботу WEB-сайт академічного бізнес-інкубатору ЗДІА

Бізнес-інкубатор на кафедрі економіки підприємства ЗДІА відкрив свій веб-сайт http://zdia-bizink.zp.ua/

Ця інституція підтримки підприємництва створена за ініціативою Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області та на виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області. Він буде функціонувати як неприбуткова організація, згідно з положенням, розробленим до «Концепції створення мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області». Його діяльність спрямована на реалізацію вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Основні цілі та завдання бізнес-інкубатора:
* підтримка, створення і впровадження нових технологій та інформаційних систем, конкурентоздатних на світовому ринку, а також інноваційної діяльності, спрямованої на структурну перебудову економіки;
* сприяння створенню, становленню і розвитку малих підприємств шляхом надання їм навчально-тренінгової та консультативної допомоги, організації професійної підготовки спеціалістів малого та середнього бізнесу.
Головні напрями реалізації завдань бізнес-інкубатора:

* здійснення професійного навчання і стажування підприємців із числа незайнятого населення у сфері управління підприємством, фінансового менеджменту, маркетингу;
* надання консультативно-експертних послуг у сфері бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві, діловодства й організації адміністративної роботи, підбору кадрів тощо;
* надання строком на два – три роки офісних, виробничих, складських приміщень, меблів, офісного устаткування, засобів зв’язку, оргтехніки на пільгових умовах залежно від потреб фірм-клієнтів;
* скорочення витрат за рахунок об’єднання зусиль усіх клієнтів БІ;
* допомога в розробленні та впровадженні у виробництво нового продукту;
* організація професійної консультативної допомоги силами власних і запрошених фахівців з метою підтримки як постійних, так і асоційованих членів БІ;
* створення професійної мережі підтримки підприємництва в рамках БІ;
* забезпечення послугами загального призначення;
* просування товарів і послуг підприємств на ринок України і за кордон;
* надання користувачам можливості широкого доступу до мережі інформаційного забезпечення;
* розширення бази комунікацій;
* фінансова підтримка через Регіональний фонд;
* мобілізація місцевих суспільних і приватних ресурсів.