ОСВІТНІ ЗАХОДИ В БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІ ЗНТУ В ГРУДНІ 2018 РОКУ

На виконання п. IV.1.1. “Розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області – Запорізький національний технічний університет” заходів “Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки”  грудні 2018 року ФОП Ционовим  В.В.  в бізнес-інкубаторі для слухачів організовано та проведено низку освітніх заходів за наступною тематикою:

Тема 1.  Обрання організаційно-правової форми підприємництва

Види організаційно-правових форм та їх характеристики.

Фізична особа підприємець як суб’єкт господарювання.

Приватне підприємство як юридична особа що є суб’єктом господарювання

Товариство. Види товариств. Переваги та недоліки

Законодавство України щодо  державної підтримку бізнесу.

Тема 2.  Обрання системи оподаткування

Оподаткування ФОП на загальних підставах

Оподаткування ФОП як платника єдиного податку першої групи.

Оподаткування ФОП як платника єдиного податку другої групи.

Оподаткування ФОП як платника єдиного податку третій групи.

Оподаткування юридичної особи на загальних підставах.

Оподаткування юридичної особи як платника єдиного податку.

Тема 3.  Обрання видів економічної діяльності

Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), його структура та призначення. Порядок використання.

Зв’язок видів економічної діяльності з характером оподаткування, звітності та визначенням орендних ставок в договорах оренди державного майна

Тема 4. Оформлення установчих документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання

Порядок та послідовність реєстрації ФОП. Відкриття рахунку. Постановка на облік в органах ДФС.

Порядок та послідовність реєстрації юридичної особи. Розробка та затвердження Статуту. Розробка та затвердження корпоративного договору. Особливості та головні помилки.

Завершення реєстрації, постановка на облік в органах ДФС. Відкриття банківського рахунку

Порядок внесення змін в установчі документи

Тема 5. Ведення господарської діяльності, документальне оформлення господарчих операцій

Книга доходів та витрат ФОП.

Організація бухгалтерського обліку. Обрання облікової політики.

Тема 6. Організація електронної звітності

Електронний підпис. Порядок отримання і використання.

Види звітів та організації що їх отримують (ДФС, Облстат. та ін.).

Огляд інформаційних системи електронної звітності. Переваги і недоліки.

Тема 7. Нові можливості та перспективи

Автоматизація здійснення господарських операцій. Системи клієнт-банк.

Особливості взаємодії різних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання.

Виплата Дивідендів. Роялті та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.

Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності.