23 квітня відбулась місцева конференція з підбору МСП в рамках проекту CERTOUR II 

23 квітня відбулась місцева конференція з підбору МСП в рамках проекту CERTOUR II (Спільна операційна програма Чорноморського басейну 2014-2020). Конференція була присвячена залучення малих і середніх туристичних компаній, які братимуть участь у проекті (бенефіціари). З відібраними МСП ментори будуть впроваджувати інструменти для кращого управління підприємницькою діяльність. Для МСП були продемонстровані головні інструменти: елементи бізнес-плану, бізнес-модель Canvas,модель RADAR.

 


On April 23, the SMEs recruitment local conferences was held within the framework of the CERTOUR II project (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020). The conference was dedicated to recruit the tourism SMEs that will take part in the project (beneficiaries). With selected SMEs mentors will implement tools for better management of entrepreneurial activities. There were shown the main following tools: business plan elements, “Canvas” business model, “RADAR” model.