ЗАПОРІЗЬКІ ЗЕЛЕНІ САДИБИ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКУ

На виконання заходу Комплексної програми розвитку і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 рік сім садиб зеленого туризму Запорізької області отримали сертифікати якості наданих послуг, які відповідають вимогам міжнародного локального стандарту «CERTOUR».

Отримання сертифікату дозволяє об’єктам туристичної сфери запевнити споживачів послуг в їх якості яка відповідає міжнародним стандартам. Цей документ гарантує та свідчить про наявність на об’єктах:

  • можливості безпечного розміщення та проживання
  • безпечного харчування
  • можливості отримання першої медичної допомоги (при потребі)
  • можливості екстреного отримання альтернативного зв’язку
  • можливості отримання задоволення від спілкування із природою, тваринами, отримання релаксу.

Процес сертифікації розпочався з 2015 року і триває досі, порядку 20 садиб зеленого туризму області планують отримати певний сертифікат протягом 2019 року.


Seven green tourism objects in Zaporizhzhia region received certificates of quality of services as they meet the requirements of the international standard “CERTOUR” (in pursuance of activities of the Comprehensive Development Programme and Medium-sized Enterprise Programme in Zaporizhzhia region for 2019 year) 

Obtaining of certificates allow objects of tourism to assure consumers of services in their quality that meets international standards. This document guarantees and certifies the presence of requirements:

   – safe accommodation 
   – safe food
   – possibility to receive first medical aid (if necessary)
   – possibility of emergency receiving an alternative connection
   – opportunities for enjoyment from communication with nature, animals, getting relaxation.

The certification process has been starting in 2015 and is continuing until now, other 20 green tourism objects in the region plan to obtain certificates in 2019.