Програма «Еразмус для молодих підприємців» триває

The Erasmus for Young Entrepreneurs programme is continuing and another one New Entrepreneur Oleksandra Doshchenko set off to receive business experience to European country. She is making business relationship in A Coruña city, Spain at the Host Enterprise “Amadahi”. It is planned that during one month Oleksandra will receive crucial knowledge from her Host Entrepreneur and will provide new fresh ideas to the Host company.


Програма «Еразмус для молодих підприємців» триває, а ще один новий підприємець Олександра Дощенко відправилася отримувати бізнес-знання до європейської країни. Вона проходить стажування та отримує досвід у місті А-Корунья, Іспанія, на приймаючому підприємстві «Амадахі». Планується, що протягом одного місяця Олександра отримає важливі знання від свого приймаючого підприємця і надасть нові ідеї компанії, в якій отримує досвід.