«ПОДОЛАЙ СЕБЕ!» – проєкт залучення осіб з обмеженими можливостями до підприємництва.

13 серпня 2019 року відбулася перша нарада, яка дала старт реалізації проєкту  «ПОДОЛАЙ СЕБЕ!» –  залучення осіб з обмеженими можливостями до підприємництва. Ціллю      проєкту є  активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності. Це є безпосередньо бізнес-освіта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з метою їх соціалізації через зайняття підприємницькою діяльністю.

                                        Стислий опис проекту       проекту передбачає:

– моніторинг та вивчення ситуації цієї групи осіб і знаходження можливих шляхів взаємодії та співпраці між державними місцевими органами влади, благодійними та громадськими організаціями у напрямі сприяння в їх адаптації;

– розробку і вдосконалення законодавства України щодо окремих верств населення та їх проблем; роботу з мінімізації відмов роботодавців для цієї групи осіб;

– створення волонтерської мережі за участю релігійних організацій для соціальної адаптації та вибору напрямку підприємницької діяльності для окремих верств населення;

– проведення семінарів і конференцій за участю менторів;

– добровільне залучення окремих верств населення до соціальних заходів з метою підвищення їх соціальної адаптації