Реалізація цільового проекту «Оцінка садиб та видача сертифікатів якості міжнародного зразку» у серпні 2019 року

 

На виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 рік в серпні місяці поточного року сертифікованими експертами обстежено п’ять садиб Вільнянського району Запорізької області, яким за результатами роботи видано п’ять золотих сертифікатів якості наданих послуг міжнародного зразку, а саме:

– Садиба «Дивосвіт», вул. Степна, 20 село Геленджик, Вільнянського р-ну;  Інеси Носенко

– Садиба «Хата Гончара», вул. Степна, 24 село Геленджик, Вільнянського р-ну;  Олега Павлика

– Садиба «Гостинний Двір для маломобільних», вул. Кошевого, 21 село Геленджик, Вільнянського р-ну;  Вадима Бойка

– Садиба «Гостинний будиночок» , вул. Кошевого, 18 село Геленджик, Вільнянського р-ну;   Юрія Ардаянова 

– Садиба «Парк етнічних культур , вул. Степна, 28 б село Геленджик, Вільнянського р-ну;  Парасковії Носенко


In order to implement the Comprehensive Program of the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship for 2019, five green tourism facilities of Vilniansk district of Zaporizhzhia region were inspected by certified experts in August, and were awarded five gold certificates of international standard quality, namely to:

1) Green tourism facility “Dyvosvit”, Stepna str., 20, Helendzhyk village, Vilniansk district, owner – Inesa Nosenko;

2) Green tourism facility “Khata honchara”, Stepna str., 24, Helendzhyk village, Vilniansk district, owner – Oleh Pavlyk;

3) Green tourism facility “Hostynnyi dvir dlia malomobilnykh liudei”, Koshevoho str. 21, Helendzhyk village, Vilniansk district, owner – Vadym Boiko

4) Green tourism facility “Hostynnyi budynochok”, Koshevoho str., 18, Helendzhyk village, Vilniansk district, owner – Yurii Ardaianov;

5) Green tourism facility “Park etnichnykh kultur”, Stepna str., 28 b, Helendzhyk village, Vilniansk district, owner – Paraskovii Nosenko.