17-18 вересня відбулось засідання керівного комітету у місті Запоріжжя

17-18 вересня у Запоріжжі було проведено засідання керівного комітету в рамках проєкту «CERTOUR II для кращого управління МСП». Проєкт реалізовано в рамках Спільної Операційної Програми «Басейн Чорного моря 2014-2020». Організатором заходу виступила Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». У зустрічі взяли участь 5 партнерів проєкту з 4 країн, а саме:

  • Лідер партнер – Технічна палата Греції – Філія Східної Македонії;
  • Муніципалітет міста Ксанті (Греція);
  • Громадська організація «Принципи розвитку» (Вірменія);
  • Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» (Україна);
  • Губернаторство міста Шіле (Туреччина).

Протягом зустрічі обговорювались питання про реалізовану діяльність та результати протягом 1 року реалізації проєкту, а також фінансове становище кожного партнера. Також були визначені шляхи подальшої співпраці через участь у інших європейських програмах. Після офіційної частини засідання керівного комітету, координатори проєкту взяли участь у прес-конференції у стінах Запорізької обласної державної адміністрації. Окрім партнерів, у заході взяли участь директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Оксана Матвіїшина, начальник Управління зовнішніх зносин та ЗЕД Артур Бойко, а також генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області Володимир Степаненко. Після прес-конференції, відбувся запис телевізійної програми у стінах Запорізької обласної ради, у якій взяли участь лідер-партнер проєкту CERTOUR II з Греції Джордж Стампуліс, Голова постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва Людмила Любім, а також Володимир Степаненко.

Протягом двох днів партери мали змогу відвідати бенефіціарів проєкту партнера «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», а саме малі та середні підприємництва туристичної галузі:

  • Зелена садиба «Форелевий рай»;
  • Туристичні автоперевезення ФОП Микола Пономарьов;
  • Теплохід «Бриз»
  • Кінний театр “Запорізькі козаки”.

Засідання керівного комітету регулярно проводиться кожні 6 місяців у різних регіонах партнерів. Головна ціль – сумісне прийняття рішень щодо реалізації проєкту.


On September 17-18, the Steering Committee meeting was held in Zaporizhzhia within the framework of the project “CERTOUR II: for a better SME management”. The project implements in the framework of the Joint Operational Program “Black Sea Basin 2014-2020”. The event was organized by the State Organization “Regional Fund for Entrepreneurship Support in Zaporizhzhia region”. The meeting were attended by 5 project partners from 4 countries, namely:
1) Lead Partner – Technical Chamber of Greece – Eastern Macedonia Branch;
2) Municipality of Xanthi (Greece);
3) Development Principles NGO (Armenia);
4) State organization “Regional Fund for Entrepreneurship Support in Zaporizhzhia region” (Ukraine);
5) Sile Governorate (Turkey).

During the meeting participants discussed the implemented activities, results during the 1st year of the project implementation, as well as financial position of each partner. Ways of further cooperation were identified through potential participation in other European programs. After the official part of the Steering Committee meeting the project coordinators took part in the press conference in Zaporizhzhia Regional State Administration. In addition to the partners the event was attended by Director of the Department of Economic Development and Trade of Zaporizhzhia State Administration Ms. Oksana Matviishina, Head of the Foreign Relations and Foreign Economic Relations Directorate Mr. Artur Boyko, General Director of the Regional Fund for Entrepreneurship Support in Zaporizhzhia region Mr. Volodymyr Stepanenko. Following the press conference, the TV program was recorded on the territory of Zaporizhzhia Regional Council.
Within two days partners visited CERTOUR II project beneficiaries of the partner “Regional Fund for Entrepreneurship Support in Zaporizhzhia region”, namely small and medium enterprises of the tourism industry:
1) Green tourism facility “Trout Paradise”;
2) Tourist transfers (Individual entrepreneur Mykola Ponomarev);
3) Motorship “Breeze”
4) Horse Theater “Zaporizhzhia Cossacks”.

The Steering Committee meets are regularly conducted every 6 months in different partner regions. The goal is the joint decision making of the project.