USAID Competitive Economy Program (CEP) USAID Конкурентноспроможна Економіка України (КЕУ)

В рамках вищеозначеної програми 14 липня 2020 року Володимир Степаненко, генеральний директор РФПП та Євгеній Васильченко, консультант від ЗОБЦ провели зустріч з підприємцем Олександром Клімовичем на предмет написання та подання підприємцем грантової заявки для розширення існуючого бізнесу.
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) реалізується та приймає грантові заявки від українських малих та середніх підприємств (МСП)