Робота РФПП по залученню нових садиб зеленого туризму до сталої мережі продовжено

Заходами Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області розвиток сільського зеленого туризму визначено  пріоритетним.  Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчують, що прискорений розвиток сільського зеленого туризму може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та розв’язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевості. Україні стратегічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері і реалізувати наявний багатий туристичний потенціал шляхом проведення виваженої політики державного регулювання, зокрема і на регіональному рівні.

Україна, обравши своїм стратегічним курсом інтеграцію до структур Європейського Союзу, прийняла виклик часу щодо прискореного реформування різних сфер соціально-політичного і економічного життя країни, зокрема, сфери послуг туризму, трансформуючи її до стандартів ЄС. Світовий досвід прогресивного господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 державах світу туризм став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох основних статей.

Запорізька область також вважає сільський зелений туризм важливим фактором розвитку підприємництва в регіоні.

14 серпня 2020 року, Володимир Степаненко,  генеральний директор РФПП, разом із експертом – Юрієм Петрашем  здійснили робочу поїздку до нових зелено-туристичних об’єктів Бердянського району з метою включення їх до сталої мережі та дослідження стану надання послуг, які мають відповідати вимогам сертифікації якості. Таким чином, було відвідані дві садиби в селі Ново-Петровка і одна садиба в передмісті Бердянська. Власники садиб отримали корисні поради щодо реєстрації СПД та стосовно обрання видів діяльності по КВЕК та системи оподаткування для СПД. Наступним кроком буде відвідання садиб, коли почнуть приймати перших туристів та покажуть свою спроможність по якості наданих послуг споживачам.