УВАГА! КОНКУРС!

До відома зацікавлених осіб!


Оголошено закупівлю за предметом «Створення комплексу програмних продуктів для реалізації проєкту «Громадський контроль» (ДК 021:2015: 72211000-7 Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення), номер закупівлі UA-2021-07-09-006072-c.»
Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 оприлюднюємо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На порталі Prozzoro 09 липня 2021 року розміщено оголошення про проведення процедури відкритих торгів за предметом Створення комплексу програмних продуктів для реалізації проєкту «Громадський контроль» (ДК 021:2015: 72211000-7 Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення), номер закупівлі UA-2021-07-09-006072-c.
Необхідність проведення закупівлі даної послуги на 2021 рік зумовлена затвердженими заходами Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради восьмого скликання № 142 від 18.03.2021 р. Згідно зазначеної програми передбачено заходи з Створення комплексу програмних продуктів для реалізації проєкту «Громадський контроль». На ці цілі у 2021 році затверджено фінансування з обласного бюджету у розмірі 200 тис.грн.
Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України» за КПКВК 3210. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 200 тис.грн. затверджена рішенням Запорізької обласної ради восьмого скликання № 142 від 18.03.2021 р.
Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі розміщена у електронній системі закупівель Prozorro у вигляді Додатку № 3 до тендерної документації та передбачає:
Завдання та основні заходи проєкту:
Створення веб-сайту «Бізнес-мапа Запорізької області», а саме інтерактивної мапи об’єктів торгівлі, що відносяться до тимчасових споруд, з формою зворотного зв’язку, з дублюванням функціоналу у додатку Android.
Запровадження системи ідентифікації об’єктів торгівлі, що відносяться до тимчасових споруд, з використанням QR-коду
Комплекс програмних продуктів (далі – Комплекс) для реалізації проєкту «Громадський контроль» складається з :
– вебсайту
– додатку Android (дублює основні функції вебсайту)
– Telegram боту (використовується для перегляду актуальної інформації щодо об’єктів розміщених на інтерактивній мапі за результатами введення ідентифікатора об’єкту)
Вимоги та опис
Вимоги до стилістичного оформлення та графічного дизайну вебсайту:
Вебсайт має відповідати офіційній дизайн системі державних сайтів України (https://design.gov.ua/ua)
Вимоги до верстки і програмування
Вебсайт повинен бути оптимізованим і зверстаним у відповідності зі стандартами W3C для роботи в різних стабільних версіях браузерів (без помилок). Для правильного відображення інтерфейсу вебсайту на різних пристроях і браузерах повинна бути коректна, адаптивна верстка. Адаптивність верстки повинна бути забезпечена за допомогою CSS медіа запитів “@Media”. Всі стилі потрібно максимально прибрати в зовнішні файли CSS, включаючи зображення, що відносяться до дизайну. Всі JS скрипти повинні бути оптимізовані на максимальну продуктивність системи і заховані в зовнішні файли JS. Верстка сторінок вебсайту повинна бути виконана з урахуванням максимальної продуктивності вебсайту; код чистий без помилок і без зайвих тегів. Сторінки вебсайту не повинні містити флеш-контент.
НТML код:
– повинен проходити валідацію.
– кодування – utf-8
– структурний, коментований код (позначено початок / кінець великих блоків).
– відбиття табами.

– семантична розмітка на рівні грамотного використання тегів.
– використання мікророзмітки Open Graph і schema.org (семантична розмітка для пошукових роботів)
Javascript код:
– структурний, відбиття табами.
– імена змінних осмислені, на наш розсуд.
– оснащений коментарями – описані призначення, методів / класів, функцій, умов.
– для об’ємних завдань використовується об’єктно-орієнтовне програмування (ООП), для простих – звичайні функції.
– код повинен бути без помилок.
CSS код:
– структурний, відбиття табами.
– коментарями позначені початок / кінець великих модулів / блоків розмітки.
– допускається використання вендорних префіксів.
Бази даних:
Тип БД:MySQL (utf8_general_ci).
Інші технології що будуть використані Виконавцем повинні відповідати сучасним стандартам.
Сторінки та модулі вебсайту мають бути адаптовані для роботи як на великих, так і на малих дисплеях. При розробці вебсайту має бути проведена оптимізація задля зменшення використання мобільного трафіку та операційної пам’яті телефону.
Система повинна містити інформацію про права інтелектуальної власності, яка:
– розташована внизу на кожній сторінці із вмістом та помітна;
– стверджує, що матеріали вебсайту є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства;
– описує умови, за дотримання яких конкретний матеріал може бути використаний іншими особами.
Виконавець повинен забезпечити:
– розробку API за для інтеграції вебсайту з додатками та ботами;
– розробку та впровадження генератору QRкодів та ідентифікаторів (для Telegram боту), які міститимуть основну інформацію про об’єкти інтерактивної мапи (міститься безпосередньо у QRкоді) та додатковою короткою інформацією про проєкт і інструкцією щодо його використання (у т.ч. через додаток Android та Telegram бот);
– підключення HHTPS протоколів для забезпечення надійної роботи вебсайту.
HTML-код
Вимоги до вікна вебсайту
Компонування сторінок вебсайту повинно забезпечувати автоматичне масштабування сторінок в залежності від ширини робочого поля браузера користувача. Мінімальний розмір (ширина) робочого поля браузера, при якому необхідно забезпечити повноцінне відображення сторінок (без смуги горизонтальної прокрутки), становить 1170 пікселів, який у разі потреби може бути збільшений. Мінімальний розмір екрану мобільного пристрою – 320 пікселів.
Вебсайт повинен забезпечувати коректне відображення даних в наступних браузерах актуальних версій:
– Google Chrome;
– Microsoft Edge;
– Opera;
– Mozilla Firefox;
– Safari.
Вимоги до контенту і наповненню Комплексу
Первинна розробка і верстка контенту (інформаційного вмісту) повинна проводитися силами Виконавця за безпосередньої участі Замовника. Замовник надає всі необхідні Виконавцю текстові та графічні матеріали, а також коментарі, що стосуються їх змісту, обсягу, оформлення і розміщення.
Виконавець має врахувати необхідність подальшого наповнення контенту вебсайт як у ручному режимі модераторами та адміністратором веб-сайту, так і за допомогою імпорту готових баз даних. Необхідно забезпечити можливість нанесення об’єктів на інтерактивну мапу (геолокацію) за даними з різних форматів (системи координат:СK42, WGS84; за адресою, з автоматичним визначенням координат; вручну з зазначенням точки координат на мапі)
Вимоги до надання послуг з розробки Комплексу
Розробка повинна виконуватися за наступними принципами:
– націленість на рішення критично важливих завдань для підвищення швидкості надання послуг. Висока орієнтація на якість, надійність та стабільність роботи, виключення втрати і дублювання даних;
– високі вимоги до організації інтерфейсу користувачів (usability), мінімальні вимоги до кваліфікації користувачів і необхідності їх навчання;
– впровадження концепції єдиного інформаційного простору для всіх програмних продуктів комплексу.
Мова Комплексу: українська.
Вимоги до режимів функціонування
Цілодобове безперервне повноцінне функціонування відповідно до заявленого фунціоналу. Експлуатація Комплексу повинна передбачати такі режими:

– основний режим – режим штатного функціонування програмних продуктів за призначенням;
– режим адміністрування – режим здійснення централізованого автоматизованого налагоджування та автоматизованого оновлення програмних продуктів одночасно із роботою решти користувачів в основному режимі;
– режим регламентного обслуговування – режим регламентного технічного обслуговування та відновлення працездатності технічних засобів програмних продуктів.
Вимоги до технічної та інформаційної архітектури
Комплекс повинен мати архітектуру, побудовану на сучасних технологіях зберігання, обробки, аналізу даних та доступу до них; забезпечувати одночасну роботу декількох користувачів. Рішення щодо побудови Комплексу повинні базуватися на:
– застосуванні сучасних інформаційних технологій;
– реалізації концепції створення єдиного інформаційного простору;
– застосуванні правила централізованого накопичення, зберігання та обробки інформації.
– підтримці актуальності, повноти, несуперечності, цілісності та доступності інформації;
– забезпеченні надійного захисту інформації від порушення її цілісності, витоку та блокування;
– забезпеченні надійності, резервування компонентів технічного забезпечення Комплексу;
– забезпеченні централізованого управління, безперервного контролю функціонування та централізованого налаштування Комплексу та його компонентів;
– використанні сучасних засобів програмної інженерії при розробці програмного прикладного забезпечення.
Ролі в Системі
Адміністратор має можливість:
– редагувати текстовий контент (у т.ч. Хедер та Футер веб-сайту);
– додавати нових користувачів з категорії «модераторів»;
– формувати звіти у форматі excel/pdf за певний період з можливістю включати будь- які стовбці;
– додавання полів до скороченої та повної картки об’єкту;
– визначення полів з інформацією про об’єкт які будуть включені до публічного перегляду;
– інші функції запропоновані Виконавцем*
Модератор* має можливість:
– вносити дані на мапу
– редагувати дані на мапі (у т.ч. скорочену та повну картку об’єкту)
– отримувати інформацію нові об’єкти
– формувати звіти у форматі excel/pdf за певний період з можливістю включати будь- які стовбці;
Необхідно забезпечити можливість визначення території за яку відповідає модератор (обмеження функціоналу лише на ті об’єкти які розташовані в межах певної території, максимальна кількість – 67 територій)
Незареєстрований/зареєстрований(за бажанням) користувач має можливість:
– додавати об’єкт на карту у статусі «перевіряются»;
– додавати інформацію про об’єкт;
– інші функції запропоновані Виконавцем*;
Власник бізнесу має можливість:
– згенерувати QRкод;
– редагувати/доповнювати інформацію про об’єкт (по окремо визначеним полям картки або у окремому полі об’єкту з приміткою «інформація від власника»);
– інші функції запропоновані Виконавцем*;
* всі пропозиції Виконавця повинні попередньо узгоджуватися з Замовником.
Звітний модуль веб-сайту
Модуль має забезпечити можливість формування звітів з вибірками за територією та/або за періодами (рік, квартал, місяць, день, довільний період):
– перелік всіх об’єктів (з довільним вибором полів, що будуть включених до звіту);
– перелік конкретних об’єктів (лише нових/доданих користувачами об’єктів або об’єктів по яких отримана додаткова інформація від користувачів) ;
Формування звітів повинно відбуватися у форматі таблиць з розширенням .xls (.xlsх).
Необхідно передбачити можливість формування звітної інформації у вигляді графічних матеріалів.
Головна сторінка веб-сайту
Виконавець повинен запропонувати на узгодження Замовника концепцію Головної сторінки, яка повинна містити таке мінімальне наповнення:
1) Хедер, який складається назви проекту та з елементів-посилань, з обов’язковим включенням таких елементів:
– Вхід для підприємців (посилання на сторінку/модальне вікно реєстрації)
– Інструкція (посилання на PDF файл з інструкцією щодо користування та можливостей порталу)
– Кнопка «подати інформацію про наявний об’єкт» (виключно для зареєстрованих користувачів)
– Кнопка «Додати об’єкт»

2) Поле «Фільтри», інформація про об’єкти повинна сортуватися за фільтрами:
– розташування: місце прив’язки, місто, район, ОТГ, селищна рада;
– типу об’єкту: законні, незаконні, перевіряются.
3) Поле «Карта», з відображенням інтерактивної карти та розміщених/промаркованих об’єктів (на карті повинні бути кнопки «збільшити/зменшити масштаб зображення»).
Кожен маркер при натисканні повинен відкривати блок/модальне вікно(що більше підійде до дизайну) з інформацією про об’єкт* (Фото, Адреса, Назва, Власник, Площа, Вид діяльності/Сфера торгівлі, Тип об’єкту, Наявність офіційних документів,) та кнопками «Додати інформацію про об’єкт» (при натисканні цієї кнопки користувачу потрібно авторизуватися), «Згенерувати QR-код об’єкту» (при натисканні цієї кнопки власнику об’єкта треба авторизуватися).
4) Футер має містити інформацію про об’єкт, контактну інформацію, кнопку «зв’язатися»
*Виконавець має забезпечити можливість налаштування/редагування адміністратором кількості полів з інформацією про об’єкт та їх описової інформації
Мінімальний набір функціонуючих кнопок вебсайту та додатку Android має включати:
Кнопка «Додати об’єкт»:
У разі натискання кнопки відкривається нова сторінка веб-сайту, яка складаєтсья з
– хедеру (зміст хедеру ідентичний головній сторінці)
– поля з мапою та можливістю обрати точку на ній,
– кнопка «моє місцезнаходження» (клік по якій дозволяє вибрати точку на мапі відповідно до поточної геолокації пристрою суб’єкта звернення)
– інпутами:
• Зазначте наявну інформацію
• Поле «додати фото об’єкту»
• Кнопка «Завантажити» (має завантажувати графічні файли з пристрою користувача)
• Кнопка «Надіслати дані» (направляє дані модератору для подальшого опрацювання та вносить об’єкт на інтерактивну мапу у статусі «перевіряются»)
Кнопка згенерувати QR-код об’єкту:
– формування пдф документу формату А5 з QR-кодом об’єкту який міститиме основну інформацію про об’єкти інтерактивної мапи (міститься безпосередньо у QRкоді), ідентифікатором (для Telegram боту), та додатковою короткою інформацією про проєкт і інструкцією щодо його використання (у т.ч. через додаток Android та Telegram бот).
Кнопка «подати інформацію про об’єкт»:
У разі натискання кнопки відкривається нова сторінка веб-сайту, яка складаєтсья з
– Хедеру (зміст хедеру ідентичний головній сторінці)
– поля з можливістю ввести адресу об’єкту
– поля з мапою та можливістю обрати точку на ній,
– кнопка «моє місцезнаходження» (клік по якій дозволяє вибрати точку на мапі відповідно до поточної геолокації пристрою суб’єкта звернення)
– інпутами:
• Зазначте наявну інформацію
• Поле «додати фото об’єкту»
• Кнопка «Завантажити» (має завантажувати графічні файли з пристрою користувача)
• Кнопка «Надіслати дані» (направляє дані модератору для подальшого опрацювання)
Дані які направляються модератору формуються у вигляді таблиці із зазначенням всієї інформації наданої користувачем. У разі зазначення місцезнаходження об’єкта шляхом проставляння користувачем позначки на мапі інформація може бути надана у вигляді гіпертекстового посилання на конкретний об’єкт на електронній мапі. Таблиця має бути доступна тільки на адміністраторській частині сайту для модераторів.
Кнопка «поділитися сайтом» в соціальних мережах та інші запропоновані Виконавцем для роботи з соціальними мережами.
Наповнення та функціонал додатку Android
Додаток Android є складовою Комплексу програмних продуктів та має повністю дублювати функціонал вебсайту.
Виконавець має забезпечити синхронізацію данних між вебсайтом та додатком Android
Тестування Комплексу
Для проведення тестування Виконавець має забезпечити
– залучення фахівців QA;
– тестування з залученням реальних користувачів в продукт;
– провести А/В тестування.
Інші вимоги
Виконавець:
має забезпечити повний технічний та консультаційний супровід порталу до 31.12.2021;
має забезпечити передачу Замовнику виключних майнових прав інтелектуальної власності на Комплекс у відповідності до ст. 113 Цивільного кодексу України.

Запрошуємо до участі у процедурі відкритих торгів всіх зацікавлених учасників.